Referensprojekt

Calluna har medverkat inom många olika typer av projekt och uppdrag.

Här redovisar vi ett axplock, men hör gärna av dig till oss om du undrar över något särskilt område eller önskar mer detaljerade uppgifter.

 

Skötselplan för naturreservatet Skålhamra Kvighage

Calluna har på uppdrag av Täby kommun tagit fram skötselplan för naturreservatet Skålhamra Kvighage.

Syftet med naturreservatet är att bevara den höga biologiska mångfalden av kärlväxter och fjärilar och att göra det mer tillgängligt och attraktivt att besöka. Under sommaren 2010 utfördes inventering av kärlväxter och fjärilar. Hur skötselområden skulle avgränsas och vilka mål de ska ha diskuterades i fält med kommunen, arrendatorn och hembygdsföreningen. Skötselplanen innehåller förslag på hur naturvärdena kan stärkas och bevaras och förslag på lokalisering av entrépunkter och en ny stig. Framtagandet av skötselplanen har skett i samarbete med Täby kommun och hembygdsföreningen i Täby som i flera år utfört skötselinsatser, naturguidningar mm.

Skötselplan för naturreservatet Skålhamra Kvighage