Referensprojekt

Calluna har medverkat inom många olika typer av projekt och uppdrag.

Här redovisar vi ett axplock, men hör gärna av dig till oss om du undrar över något särskilt område eller önskar mer detaljerade uppgifter.

 

Planktonprovtagning

2009-pågår. Motala ström

Planktonprovtagning i Motala ströms vattenvårdsförbunds recipientkontrollprogram.

Provtagning på 3 punkter i Östersjön under sommaren varje år.

Provtagning i 20 sjöar varje år. Kontaktperson: Erik Årnfält, Länsstyrelsen Östergötland.
 

2009-2011. Tåkern

Planktonprovtagning i Tåken. Sex tillfällen årligen. Kontaktperson: Lars Gezelius, Länsstyrelsen Östergötland.
 

2010-2011. Bråviken

Plankton- bottenfauna och vattenprovtagning Svensksundsviken, Bråviken. Sommar och vinterprovtagning av växt- och zooplankton. Kontaktperson: Lars Gezelius, Länsstyrelsen Östergötland.
 

2006-2010. Lyckebyån

Planktonprovtagning i Lyckebyåns vattenvårdsförbunds recipientkontrollprogram Kontaktperson: Pia Gustavsson, Miljöingenjör Emmaboda Energi