Referensprojekt

Calluna har medverkat inom många olika typer av projekt och uppdrag.

 

Planktonprovtagning

2009-pågår. Motala ström

Planktonprovtagning i Motala ströms vattenvårdsförbunds recipientkontrollprogram.

Provtagning på 3 punkter i Östersjön under sommaren varje år.

Provtagning i 20 sjöar varje år. Kontaktperson: Erik Årnfält, Länsstyrelsen Östergötland.
 

2009-2011. Tåkern

Planktonprovtagning i Tåken. Sex tillfällen årligen. Kontaktperson: Lars Gezelius, Länsstyrelsen Östergötland.
 

2010-2011. Bråviken

Plankton- bottenfauna och vattenprovtagning Svensksundsviken, Bråviken. Sommar och vinterprovtagning av växt- och zooplankton. Kontaktperson: Lars Gezelius, Länsstyrelsen Östergötland.
 

2006-2010. Lyckebyån

Planktonprovtagning i Lyckebyåns vattenvårdsförbunds recipientkontrollprogram Kontaktperson: Pia Gustavsson, Miljöingenjör Emmaboda Energi