Referensprojekt

Calluna har medverkat inom många olika typer av projekt och uppdrag.

 

Provfisken

Calluna har utfört provfisken i många år. Några utvalda referensprojekt: 

  • 2011. Nätprovfiske i Landvettersjön och Rådasjön. Västra Götalands län. Kontakt: Göta Älvs vattenvårdsförbund.
  • 2010. Nätfiske i Lillesjön och Storesjön. Jönköpings län.Undersökning av biologiska förhållanden i Lillejön och Storesjön. Kontaktperson: Henrik Eriksson, GOLDER ASSOCIATES AB Tel: 08-506 306 00.
  • 2007. Nätfiske i Östersjön. Fisk och bottenfauna i anslutning till planerad tippningsplats vid Björkö, Mysingen Kontaktperson: Jenny Svärd, SWECO VIAK AB.
  • 2006. Nätfiske i Östersjön, Norviksudden. Undersökning av fiskbestånden inför MKB för hamnanläggning på Norvikudden" Kontaktperson: Jenny Svärd, SWECO VIAK AB.
  • 2006. Nätfiske i Mälaren och Hjälmaren. Nätprovfiske och andra biologiska undersökningar inför planerad gasledning. Kontaktperson: Carolina Sahlén, Sweco.Tel. 08-695 60 27.
  • 2006. Nätfiske i Mälaren. Nätprovfiske och andra biologiska undersökningar inför läggning av Strängnäs vattenledning (från Stockholm till Strängnäs). Kontaktperson: Carolina Sahlén, Sweco. Tel. 08-695 60 27.