Referensprojekt

Calluna har medverkat inom många olika typer av projekt och uppdrag.

Här redovisar vi ett axplock, men hör gärna av dig till oss om du undrar över något särskilt område eller önskar mer detaljerade uppgifter.

 

Provfisken

Calluna har utfört provfisken i många år. Några utvalda referensprojekt: 

  • 2011. Nätprovfiske i Landvettersjön och Rådasjön. Västra Götalands län. Kontakt: Göta Älvs vattenvårdsförbund.
  • 2010. Nätfiske i Lillesjön och Storesjön. Jönköpings län.Undersökning av biologiska förhållanden i Lillejön och Storesjön. Kontaktperson: Henrik Eriksson, GOLDER ASSOCIATES AB Tel: 08-506 306 00.
  • 2007. Nätfiske i Östersjön. Fisk och bottenfauna i anslutning till planerad tippningsplats vid Björkö, Mysingen Kontaktperson: Jenny Svärd, SWECO VIAK AB.
  • 2006. Nätfiske i Östersjön, Norviksudden. Undersökning av fiskbestånden inför MKB för hamnanläggning på Norvikudden" Kontaktperson: Jenny Svärd, SWECO VIAK AB.
  • 2006. Nätfiske i Mälaren och Hjälmaren. Nätprovfiske och andra biologiska undersökningar inför planerad gasledning. Kontaktperson: Carolina Sahlén, Sweco.Tel. 08-695 60 27.
  • 2006. Nätfiske i Mälaren. Nätprovfiske och andra biologiska undersökningar inför läggning av Strängnäs vattenledning (från Stockholm till Strängnäs). Kontaktperson: Carolina Sahlén, Sweco. Tel. 08-695 60 27.