Referensprojekt

Calluna har medverkat inom många olika typer av projekt och uppdrag.

Här redovisar vi ett axplock, men hör gärna av dig till oss om du undrar över något särskilt område eller önskar mer detaljerade uppgifter.

 

Recipientkontroll

Uppdragen i marin- och sötvattenmiljö är en viktig del av Callunas konsultverksamhet. Sedan 1997 har vi inventerat, tagit prover i och utvärderat över 500 vattendrag, 500 sjöar och i Östersjön från Råneå till Kalmarsund. Vi bedriver recipientkontroll i södra Sverige, har kapacitet för de flesta typer av undersökningar i vatten och har ett ackrediterat laboratorium för biologiska analyser.

Calluna har ansvarat för projektledning, all provtagning, biologiska analyser av fisk och bottenfauna, månads- och årsrapportering.

Referensprojekt i urval:

  • 2007-2008 Rolfsån vattenvårdsförbund.
  • 2007-2009 Alsteråns vattenvårdsförbund.
  • 2007-2010 Lyckebyåns vattenförbund.
  • 2009-pågående Motala Ströms vattenvårdsförbund.
  • 2011-pågående Mörrumsåns vattenvårdsförbund.
  • 2011-pågående Sala vattenvårdsförbund.