Referensprojekt

Calluna har medverkat inom många olika typer av projekt och uppdrag.

 

Recipientkontroll

Uppdragen i marin- och sötvattenmiljö är en viktig del av Callunas konsultverksamhet. Sedan 1997 har vi inventerat, tagit prover i och utvärderat över 500 vattendrag, 500 sjöar och i Östersjön från Råneå till Kalmarsund. Vi bedriver recipientkontroll i södra Sverige, har kapacitet för de flesta typer av undersökningar i vatten och har ett ackrediterat laboratorium för biologiska analyser.

Calluna har ansvarat för projektledning, all provtagning, biologiska analyser av fisk och bottenfauna, månads- och årsrapportering.

Referensprojekt i urval:

  • 2007-2008 Rolfsån vattenvårdsförbund.
  • 2007-2009 Alsteråns vattenvårdsförbund.
  • 2007-2010 Lyckebyåns vattenförbund.
  • 2009-pågående Motala Ströms vattenvårdsförbund.
  • 2011-pågående Mörrumsåns vattenvårdsförbund.
  • 2011-pågående Sala vattenvårdsförbund.