Referensprojekt

Calluna har medverkat inom många olika typer av projekt och uppdrag.

Här redovisar vi ett axplock, men hör gärna av dig till oss om du undrar över något särskilt område eller önskar mer detaljerade uppgifter.

 

Några referenser inom Grön Infrastruktur

- Biologisk Infrastruktur i projekt Ostlänken. Banverket region öst, Ostlänken.

- Spridnings- och livsmiljöanalys i Ullstämma. En annalys av det riksintressanta Eklandskapet söder om Linköping i samband med fördjupad översiktsplan. Linköpings kommun.

- Ekologisk landskapsplan för Kolmården. En förstudie för en landskapsplan i Kolmården. Norrköpings kommun.

- Eklandskapet i Åtvidaberg. En landskapsekologisk plan för eklandskapet i och kring Åtvidaberg. Åtvidabergs kommun.