Referensprojekt

Calluna har medverkat inom många olika typer av projekt och uppdrag.

 

Några referenser inom Grön Infrastruktur

- Biologisk Infrastruktur i projekt Ostlänken. Banverket region öst, Ostlänken.

- Spridnings- och livsmiljöanalys i Ullstämma. En annalys av det riksintressanta Eklandskapet söder om Linköping i samband med fördjupad översiktsplan. Linköpings kommun.

- Ekologisk landskapsplan för Kolmården. En förstudie för en landskapsplan i Kolmården. Norrköpings kommun.

- Eklandskapet i Åtvidaberg. En landskapsekologisk plan för eklandskapet i och kring Åtvidaberg. Åtvidabergs kommun.