Referensprojekt

Calluna har medverkat inom många olika typer av projekt och uppdrag.

 

ÖP, FÖP och detaljplan - utvalda referenser

Vår meritlista är lång och vi arbetar i många av de stora samhällsbyggnadsprojekten i Sverige. 

  • Här finns några utvalda referensprojekt inom MKB
  • Några exempel på naturmiljöutredningar är Norra Djurgårdsstaden i Stockholm (Stockholms största tbyggnadsområde), Volvos nya logistikområde i Göteborg och Slussenprojektet som inbegriper ny reglering av Mälaren.