Referenser

Calluna har ett stort antal referenser inom många olika typer av projekt och uppdrag.

Här redovisar vi ett axplock, men hör väldigt gärna av dig till oss om du undrar över något särskilt område eller önskar mer detaljerade uppgifter. 

(Våra kontaktuppgifter hittar du här)

ÖP, FÖP och detaljplan - utvalda referenser

Vår meritlista är lång och vi arbetar i många av de stora samhällsbyggnadsprojekten i Sverige. 

  • Här finns några utvalda referensprojekt inom MKB
  • Några exempel på naturmiljöutredningar är Norra Djurgårdsstaden i Stockholm (Stockholms största tbyggnadsområde), Volvos nya logistikområde i Göteborg och Slussenprojektet som inbegriper ny reglering av Mälaren.