Referensprojekt

Calluna har medverkat inom många olika typer av projekt och uppdrag.

Här redovisar vi ett axplock, men hör gärna av dig till oss om du undrar över något särskilt område eller önskar mer detaljerade uppgifter.

 

Analys av ekologiska landskapssamband Järfälla

Under den kommande tjugoårsperioden kommer Järfällas befolkning att öka med 30 000 invånare. Kommunen arbetar med att ta fram en översiktsplan för hur Järfälla ska utvecklas fram till år 2030. De ekologiska konsekvenserna av att till exempel bebygga grönområden kan vara mycket svåra att överblicka. Förutom den direkta förlusten av livsmiljöer lokalt ökar ofta även fragmenteringen i landskapet, vilket försämrar sambanden mellan olika grönområden i landskapet.

Calluna har under åren 2011 och 2012 analyserat ekologiska landskapssamband för ädellövträdsmiljöer, gammal barrskog och groddjurslandskap. Rapporten ”Ekologiska landskapssamband” utgör ett underlag i kommunens arbete med den nya översiktsplanen. Analyserna har även av kommunen använts i en utredning om ekosystemtjänster för att identifiera Järfällas försörjande ekosystemtjänster.

Ladda ner Callunas rapport och läs mer!