Referensprojekt

Calluna har medverkat inom många olika typer av projekt och uppdrag.

 

Några referenser inom nationella och regionala planer

Calluna har bistått med expertkunskap i flera nationella och regionala planeringssammanhang.

Under 2009 deltog Calluna i miljöbedömningen av naturmiljö i den nationella infrastrukturpropositionen som i sig omfattade en 10 årsperiod och över 400 miljarder i investeringar och drift.

På senare tid har vi medverkat i den regionala infrastrukturplaneringen för Västra Götaland genom att ansvara för naturmiljödelen i en landskapsanalys för hela regionen. Uppdraget syftade till att få en bättre planering och miljöbedömning i tidiga skeden av infrastrukturplanering.