Referenser

Calluna har ett stort antal referenser inom många olika typer av projekt och uppdrag.

Här redovisar vi ett axplock, men hör väldigt gärna av dig till oss om du undrar över något särskilt område eller önskar mer detaljerade uppgifter. 

(Våra kontaktuppgifter hittar du här)

Några referenser inom nationella och regionala planer

Calluna har bistått med expertkunskap i flera nationella och regionala planeringssammanhang.

Under 2009 deltog Calluna i miljöbedömningen av naturmiljö i den nationella infrastrukturpropositionen som i sig omfattade en 10 årsperiod och över 400 miljarder i investeringar och drift.

På senare tid har vi medverkat i den regionala infrastrukturplaneringen för Västra Götaland genom att ansvara för naturmiljödelen i en landskapsanalys för hela regionen. Uppdraget syftade till att få en bättre planering och miljöbedömning i tidiga skeden av infrastrukturplanering.