VÅRA ERBJUDANDEN INOM > KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR

Kurser och föreläsningar

Calluna utbildning erbjuder färdiga kurser för pedagoger inom såväl förskolan som skolans olika stadier - se nedan.

Vi erbjuder även skräddarsydda föreläsningar och workshops inom vårt kunskapsområde samt Inspirationsföreläsningar kring Grön Flagg. Vi samarbetar med flera olika aktörer och har spännande  utbildningsdagar med lärorikt innehåll. 

Vi arbetar med handledning av grupper i hur man kan komma vidare med lärandet inom naturvetenskap och teknik utifrån läroplanen för förskolan, Lpfö 98, Reviderad 2010 och de nya kursplanerna i Lgr 11 för de naturvetenskapliga ämnena och teknik.

Kontakta oss gärna så skräddarsyr vi en utbildning, föreläsning, workshop eller ett handledningspaket efter era behov.

AKTIVITETER PÅ KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR

REFERENSPROJEKT FÖR KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR