VÅRA ERBJUDANDEN INOM > UTBILDNING

Utbildning

Sedan 1999 driver vi Linköpings Naturcentrum och Linköpings naturskola på uppdrag av Linköpings kommun. Calluna håller även regelbundet i ett flertal olika utbildningar - i samarbete med bl.a. Aktuell Hållbarhet och Teknologisk Institut - med kurser inom t.ex. provtagningsmetodik, ekosystemtjänster, strandskydd, biologisk mångfald.

Har du allmänna frågor kring Callunas utbildningar eller önskar en skräddarsydd utbildning för just din organisation? Tveka inte att kontakta vår utbildningsansvarige Anders Carlsson. 

TJÄNSTER INOM UTBILDNING

KONTAKTPERSON FÖR UTBILDNING

Anders Carlsson
Miljökonsult, projektledare för utbildningar
Linköpings slott
582 28 Linköping
tel. 013-12 25 75
mobil 0737-72 25 62