VÅRA ERBJUDANDEN INOM > UTBILDNING > KURSER

Utbildning

Sedan 1999 driver vi Linköpings Naturcentrum och Linköpings naturskola på uppdrag av Linköpings kommun. Calluna håller även regelbundet i ett flertal olika utbildningar - i samarbete med bl.a. Aktuell Hållbarhet och Teknologisk Institut - med kurser inom t.ex. provtagningsmetodik, ekosystemtjänster, strandskydd, biologisk mångfald.

Har du allmänna frågor kring Callunas utbildningar eller önskar en skräddarsydd utbildning för just din organisation? Tveka inte att kontakta vår utbildningsansvarige Anders Carlsson. 

TJÄNSTER INOM UTBILDNING

KONTAKTPERSON FÖR UTBILDNING

KURSER
Anders Carlsson
Miljökonsult, projektledare för utbildningar
Linköpings slott
582 28 Linköping
tel. 013-12 25 75
mobil 0737-72 25 62

Kurser

Calluna har spetskompetens inom en rad områden inom naturmiljö, miljökonsekvensbedömning och miljöprovtagning och -analys. Sedan 2017 erbjuder vi flera olika kurser via utbildningsföretag som Aktuell Hållbarhet och Teknologisk Institut, och vi ger även skräddarsydda utbildningar utifrån våra kunders behov.

 

Föreläsningar för universitet och högskola

Calluna har flera medarbetare som håller i kurser eller delmoment i kurser för universitet och högskola. Vi håller även gärna i guidade turer inom något av våra specialområden. Kontakta oss gärna för att få veta mer om vilka möjligheter vi har att tillgodose just dina önskemål.

 

Kurser i provtagning och miljöövervakning

Calluna har ett samarbete med Teknologisk Institut sedan 2017 där Calluna bistår med kursledning. I dagsläget erbjuds följande kurser: 

Calluna genomför även skräddarsydda utbildningar direkt hos kund, inom exempelvis badvattenprovtagning och utsläppskontroll. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om detta.

 

Fristående kurser

De senaste åren har Calluna hållit i ett antal kurser, bland annat:

  • Kursen ”Biologisk mångfald – kartläggning och åtgärder enligt lagkrav och de globala målen”. Under utbildningen gavs kunskap och verktyg för att arbeta med biologisk mångfald vid nyetablering av verksamhet, förvaltning och skötsel av egen mark eller vid upphandling, samt hur biologisk mångfald kan integreras i miljömålsarbetet och marknadsföringen. Callunas ekologer Rebecka Le Moine och Håkan Andersson ledde kursen, våren 2018.
  • Kursen ”Strandskydd – det senaste inom lagstiftning, prövning och tillämpning”. Strandskyddet befinner sig under snabb förändring. Denna kurs tog upp det senaste om de juridiska ramarna: lagstiftning och prövningar för dispensskäl, när djur-, växt- eller friluftslivet påverkas, strandens betydelse ur ett ekosystemtjänstperspektiv samt hur utveckling och exploatering kan ske utan att det strider mot strandskyddets syften. Kristina Kvamme, Callunas specialist inom strandskydd, samt advokat Pia Pehrson från Foyen Advokatfirma ledde kursen, våren 2018.
  • Kursen ”Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut”. Denna utbildning handlade om hur man kan arbeta med ekosystemtjänster i sin organisation. Hur kartlägger, mäter och värderar man ekosystemtjänster utifrån verktyg, metoder och utredningar, och hur kan resultatet detta sedan användas i allt från beslutsprocesser till hållbarhetsredovisningar och kommunikation. Callunas ekosystemtjänstspecialist Magnus Tuvendal ledde kursen och som gästföreläsare medverkade Doris Grellmann från Boverket, våren 2018.