VÅRA ERBJUDANDEN INOM > UTBILDNING > LINKÖPINGS NATURCENTRUM

Utbildning

Sedan 1999 driver vi Linköpings Naturcentrum och Linköpings naturskola på uppdrag av Linköpings kommun. Calluna håller även regelbundet i ett flertal olika utbildningar - i samarbete med bl.a. Aktuell Hållbarhet och Teknologisk Institut - med kurser inom t.ex. provtagningsmetodik, ekosystemtjänster, strandskydd, biologisk mångfald.

Har du allmänna frågor kring Callunas utbildningar eller önskar en skräddarsydd utbildning för just din organisation? Tveka inte att kontakta vår utbildningsansvarige Anders Carlsson. 

TJÄNSTER INOM UTBILDNING

KONTAKTPERSON FÖR UTBILDNING

LINKÖPINGS NATURCENTRUM
Lotta Lindström
Verksamhetschef vid Linköpings Naturcentrum
Lasarettsgatan 1
582 29 Linköping
mobil 0768-36 49 08

Linköpings Naturcentrum

När lärandet förläggs utanför klassrumsmiljön stimuleras våra sinnen och hela kroppen är med i lärandet. Vi erbjuder kompetensutveckling inom området för lärare och förskolepersonal i form av bland annat kurser och föreläsningar.

Sedan 1999 driver vi Linköpings Naturcentrum på uppdrag av Linköpings kommun. I uppdraget från kommunen ingår även att driva Linköpings naturskola. Dit är du som pedagog i skola eller förskola välkommen med din grupp för att lära om naturen i naturen.

Linköpings Naturcentrum ligger i Trädgårdsföreningen i Linköping. Det är en viktig samlingsplats för föreningar med intresse för natur, trädgård, ekologi och miljö. Tillsammans erbjuder vi ett rikt utbud av aktiviteter som är öppna för alla intresserade. Nästan varje dag händer det något, t.ex. föreläsningar, utflykter, kurser, studiecirklar eller utställningar.

För senaste information om aktiviteter och händelser, se naturcentrums hemsida.