VÅRA ERBJUDANDEN INOM > UTBILDNING > LINKÖPINGS NATURCENTRUM

Utbildning

Sedan 1999 driver Calluna AB Naturcentrum på uppdrag av Linköpings kommun. I uppdraget från kommunen ingår även att driva Linköpings naturskola. Rebecka Le Moine är verksamhetsansvarig för Linköpings Naturcentrum.

Calluna har även hållt i flera utbildningar, bl a i samband med Aktuell Hållbarhets och Teknologisk Institut. Kurser inkluderar ekosystemtjänster, strandskydd, biologisk mångfald och olika provtagning.

Har du allmänna frågor kring Callunas utbildningar eller önskar en skräddarsydd utbildning för just din organisation? Tveka inte att kontakta vår utbildningsansvarige Anders Carlsson.

TJÄNSTER INOM UTBILDNING

KONTAKTPERSON FÖR UTBILDNING

LINKÖPINGS NATURCENTRUM
Klas Schlichting
Trädgårdsmästare
Lasarettsgatan 1
582 29 Linköping
tel. 013-20 62 86
mobil 0761-33 01 31

Linköpings Naturcentrum

Inom affärsområdet Calluna Utbildning står platsbaserat lärande i fokus. När lärandet förläggs utanför klassrumsmiljön, stimuleras våra sinnen och hela kroppen är med i lärandet. Vi erbjuder kompetensutveckling inom området för lärare och förskolepersonal i form av bland annat kurser och föreläsningar.

Sedan 1999 driver Calluna Naturcentrum på uppdrag av Linköpings kommun. I uppdraget från kommunen ingår även att driva Linköpings naturskola. Dit är du som pedagog i skola eller förskola välkommen med din grupp för att lära om naturen i naturen.

Naturcentrum ligger i Trädgårdsföreningen i Linköping. Det är en viktig samlingsplats för föreningar med intresse för natur, trädgård, ekologi och miljö. Tillsammans erbjuder vi ett rikt utbud av aktiviteter som är öppna för alla intresserade. Nästan varje dag händer det något, t.ex. föreläsningar, utflykter, kurser, studiecirklar eller utställningar.

För senaste information om aktiviteter och händelser, se naturcentrums hemsida.