Utbildning

Sedan 1999 driver vi Linköpings Naturcentrum och Linköpings naturskola på uppdrag av Linköpings kommun. Calluna håller även regelbundet i ett flertal olika utbildningar - i samarbete med bl.a. Aktuell Hållbarhet och Teknologisk Institut - med kurser inom t.ex. provtagningsmetodik, ekosystemtjänster, strandskydd, biologisk mångfald.

Har du allmänna frågor kring Callunas utbildningar eller önskar en skräddarsydd utbildning för just din organisation? Tveka inte att kontakta vår utbildningsansvarige Anders Carlsson. 

TJÄNSTER INOM UTBILDNING

Miljöcoach och hållbarhetschef att hyra

Hur skapas ett framgångsrikt arbete med hållbar utveckling i din verksamhet? Ta hjälp av Calluna med allt från att utarbeta strategier för att integrera er hållbarhetspolicy i verksamhet och affär till att utbilda personalen eller leda miljöarbetet som projektledare eller tillfälligt inhyrd hållbarhetschef.

Calluna erbjuder en unik kombination av seniora miljökonsulter, erfarna workshopledare, uppskattade pedagoger och väldrillade moderatorer med lång erfarenhet av miljödriven förändrings- och affärsutveckling. Ta hjälp av oss som strategisk partner inom ert miljö- och hållbarhetsarbete, antingen inom avgränsade projekt eller över längre tid. Vi guidar er till ett meningsfullt, bärande och värdeskapande miljöarbete.

 

Miljöcoach eller strategisk rådgivare inom hållbarhetsfrågor

Calluna hjälper er att göra vardagsverklighet av abstrakta policys och knepiga ord som cirkulär ekonomi, CSR eller ekologisk hållbarhet. Genom kreativa arbetsmetoder, workshops och inspirationsföreläsningar kan vi tillsammans koka ner ert hållbarhetsarbete till relevanta och begripliga målsättningar som kan ägas och förstås av både medarbetare och intressenter.

 

Miljöutbildare, moderator, workshopledare etc.

Calluna erbjuder exempelvis miljöutbildning och workshops för alla nivåer i organisationen för att skapa samsyn i er utveckling av ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Vi hjälper er i det viktiga arbetet för att hela organisationen ska acceptera era hållbarhetsmål och ges möjlighet att bidra till att nå målen.

 

Inhyrd miljöchef eller projektledare

Calluna har erfarna konsulter för uthyrning på hel- eller deltid, både över längre tidsperioder och vid tillfälliga behov. Kanske behöver ni hyra in en projektledare eller chef inom miljö- och hållbarhetsarbetet? Eller saknar organisationen kompetens att driva dessa frågor på ett bra sätt – över längre tid eller tillfälligt under exempelvis en tjänstledighet eller rekryteringsprocess?

 

 

Veta mer?

Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan hjälpa just din verksamhet! 

Se kontaktuppgifter längst ner t.v.