VÅRA ERBJUDANDEN INOM > VATTEN

Vatten

Calluna arbetar med vattenmiljöer i både sötvatten, brackvatten och saltvatten. Vi jobbar inom alla typer av uppdrag inom både exploatering, samhälls- och infrastrukturplanering, miljöövervakning och naturvård. 

Vi kan ta hand om hela processen i ditt projekt, från förstudie, via samråd och tillståndsprocess, till projektering, utförande, uppföljning och kontrollprogram.

Så när ditt vattenrelaterade projekt kan komma att påverka naturmiljöer är du i tryggast tänkbara händer - Callunas kapacitet och erfarenhet, på bredden och på djupet, är enastående!

TJÄNSTER INOM VATTEN

REFERENSPROJEKT INOM VATTEN

KONTAKTPERSON FÖR VATTEN

Elisabeth Lundkvist
Chef för AO Planering, miljökonsult, vattenekolog
Linköpings slott
582 28 Linköping
tel. 013-461 03 07
mobil 0702-90 30 33