Cesiumanalys (radioaktivitetsmätning)

Vanlig tjänst inom:

Vanlig tjänst inom:

Cesiumanalys (radioaktivitetsmätning)

Calluna mäter sedan många år radioaktivitet (cesium) i aska och i livsmedel som kött, fisk, bär och svamp. Framförallt analyseras älg- och vildsvinskött åt många jägare. Just vildsvinskött har blivit mer vanligt att analysera eftersom riktigt höga halter av cesium har börjat uppmätas i köttet på senare tid när arten etablerar sig allt längre norrut.

Hur analysen beställs beskrivs tydligt i följesedeln (klicka på länken för att ladda ner dokumentet till din dator). Provet förbereds och skickas tillsammans med ifylld och utskriven följesedel till Calluna enligt anvisningarna. Betalning görs med Swish till Calluna AB (nr. 1234-99 09 25, märk betalningen ”Cesium”). Ett cesiumprov kostar 325 kr (inkl. moms). 100 kr tillkommer för provberedning om provet inte är nedskuret i cm-stora bitar.

Kontakta oss om du har några frågor, vänd dig i första hand till Ulf Frykman (Senior miljökonsult och regionansvarig) på 010-303 91 80 eller ulf.frykman(at)calluna.se.

Tryck här för att ladda ned dokumentet.