Informationsarbete och illustration

Vanlig tjänst inom:

Vanlig tjänst inom:

Informationsarbete och illustration

Vi arbetar med alla former av informationsmaterial om natur och friluftsliv. Bland annat gör vi skyltar och foldrar om reservat och naturstigar, designar publika rapporter och arbetar med informationstexter för olika målgrupper.

Vi har ett flertal egna illustratörer och skickliga fotografer på Calluna och kan därför enkelt ta fram ändamålsenliga illustrationer för specifika projekt i allt från akvarell och tusch till illustrativt bearbetade foton. Vi har dessutom flera naturguider och experter inom utomhuspedagogik och friluftslivsfrågor inom företaget som kan bistå projekten med aktuella kunskaper inom pedagogik och didaktik.