Naturvårdsprogram

Vanlig tjänst inom:

Vanlig tjänst inom:

Naturvårdsprogram

Vi stödjer er genom hela kedjan från tidig genomförandeplanering, kunskapssammanställning och inventeringsarbeten till själva åtgärdsprogrammet och implementeringen. Calluna kan ta ett helhetsansvar för hela processen till färdigt naturvårdsprogram eller arbeta tillsammans med exempelvis er kommunekolog och utför de expertinsatser som behövs. Oavsett val av arbetssätt får ni tillgång till Callunas kunskapsbas och olika experter, ett genomtänkt sätt att driva projekt och ett gott bollplank i kommunens eget naturvårdsarbete.