Provfiske och musselinventering

Provfiske och musselinventering

Calluna utför elprovfiske i vattendrag och nätprovfiske i sjöar och marina miljöer, musselinventering, samt kräftprovfiske för att undersöka förekomsten av signalkräftor respektive flodkräftor. Vi gör även fiskevårdsplaner samt insamling och provberedning inför analys av miljögifter i fisk och blåmussla.

Vid elfiske beräknas tätheten av alla förekommande arter och förutsättningarna för lyckad reproduktion i vattendraget bedöms. Elfiske används ofta för att ta reda på om det finns öring eller laxfisk i vattendraget.

Vid nätprovfiske är huvudsyftet att kvantifiera fiskarters förekomst och fiskbeståndens storlek i sjöar eller kustvatten. Syftet med ett provfiske kan också vara att analysera förekomsten av miljögifter i fiskarnas muskel- eller fettvävnad.

Musselinventering innebär undersökning av förekomsten av stormusslor, antingen med vattenkikare eller genom dykning. Precis som för fisk kan halten av miljögifter i musslor analyseras för att få en bild av hur föroreningar omsätts i vattnet.