Provtagning (slam och avlopp)

Vanlig tjänst inom:

Vanlig tjänst inom:

Provtagning (slam och avlopp)

Calluna utför provtagning av slam från bland annat avloppsverk och dagvatten, samt avloppsprovtagning. Vi utför provtagningen enligt aktuella Revaq-rutiner och säkerställer god kvaliteten så att värdena blir representativa och kontaminering av proverna undviks. Normal klarar vi provtagningen utan lastmaskin, och uppdragen blir därmed kostnadseffektiva. Om så önskas tar vi även kontakten gentemot lab.