Recipientkontroll i vatten

Vanlig tjänst inom:

Vanlig tjänst inom:

Recipientkontroll i vatten

Calluna erbjuder provtagning med modern utrustning och ackrediterade provtagare. Vi har resurser att utföra de flesta typer av provtagningar, stor geografisk täckning samt gedigen erfarenhet av de krav som ställs inom egenkontroll. Vi kan ta fram ett passande förslag och förankra det hos berörd myndighet så att verksamheten kan bedrivas på bästa sätt.

Genom ett unikt samarbete erbjuder Calluna, laboratoriegruppen Eurofins och transportföretaget DHL marknadens mest optimala program för recipientkontroll. Eurofins erbjuder ackrediterade kemiska och mikrobiologiska analyser och DHL står för logistiken som är särskilt anpassad för svensk analys- och provtagningsverksamhet. Calluna bidrar med provtagningen och sammanställer sedan analysresultaten. Utvärderingen görs ofta utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder och Vattendirektivets krav och vi har även kompetens inom statistisk och GIS för mer avancerade analyser. Redovisning sker pedagogiskt utifrån kundens behov.