Utbildning

Utbildning

Calluna utbildar regelbundet inom flera områden såsom provtagningsmetodik, ekosystemtjänster, strandskydd och biologisk mångfald. Flera av kurserna hålls i samarbete med bland annat Aktuell Hållbarhet och Teknologisk Institut. Vi ger även skräddarsydda föreläsningar, workshops eller guidningar utifrån våra kunders behov. Flera av våra konsulter håller dessutom i kurser eller delmoment inom kurser för universitet och högskola. Calluna driver även sedan 1999 Linköpings naturskola på uppdrag av kommunen.