Vetenskaplig publicering

Vanlig tjänst inom:

Vanlig tjänst inom:

Vetenskaplig publicering

Calluna skriver vetenskapliga publikationer inom våra forskningsuppdrag och i identifierade forskningsintressanta delar av andra uppdrag. Den vetenskapliga publiceringen av nya resultat och metoder är en grundpelare i uppdragsforskningen. Publiceringen innebär att resultaten blir granskade av vetenskapssamhället samt allmänt tillgängliga för forskare och användare över hela världen. Vetenskaplig publicering ger inte bara trovärdighet till ett projekt utan bidrar också till att resultat och erfarenheter kommer fler till del samt till en långsiktig förstärkning av det allmänna kunskapsläget. Vi eftersträvar alltid open-access-publicering.