Vetenskaplig undersökning

Vanlig tjänst inom:

Vanlig tjänst inom:

Vetenskaplig undersökning

Callunas uppdragsforskning har en nära koppling till våra befintliga expertområden inom praktisk naturvård, ekoinnovativ samhällsplanering och miljöövervakning. Vi samverkar med forskare vid universitet och forskningsinstitut och har ett stort kontaktnät inom akademin både i Sverige och utomlands. Genom ett flertal forskarutbildade medarbetare har vi särskild ämneskompetens att bedriva forskning inom områden som exempelvis naturvårds- och landskapsekologi. Vi kan även hjälpa till att identifiera delar av allmänt vetenskapligt intresse inom andra typer av uppdrag, såsom utredningar och inventeringar, och erbjuder möjligheten att fördjupa dessa.

Calluna värdesätter vetenskaplighet i allt vi gör, vilket leder till robusta resultat och slutsatser samt säkring av hela kedjan från frågeställning och fältmetodik till dataanalys och resultatredovisning. Att våra undersökningar görs enligt god vetenskaplig rutin är en förutsättning för trovärdighet och kvalitetssäkring.

Kontakta oss gärna för att diskutera hur vi på bästa sätt kan hjälpa er med att designa en undersökning.