Provtagning (fordonstvättar)

Vanlig tjänst inom:

Vanlig tjänst inom:

Provtagning (fordonstvättar)

Calluna utför provtagning och utsläppskontroll för fordonstvättar, det vill säga tvättar för exempelvis bilar, båtar, tåg, lastbilar och bussar. De metaller, oljeprodukter och andra miljöfarliga ämnen som tvättats av fordonen hamnar i avloppsvattnet och ägaren av fordonstvätten ansvarar för att kontrollera utsläppen. Genom Callunas samarbete med Eurofins Environment Testing Sweden AB kan vi säkra hela processen från provtagning till analys och rapport. Calluna står för provtagning och rapport-PM, Eurofins står för laboratorium och analys.

Som kund får du en oberoende aktör som provtar din fordonstvätt med effektiva och provplanerade provtagningar, gjorda med rätt utrustning, enligt rätt rutiner och med hög kvalitet. Du har direktkontakt med utföraren av provtagningen och får säkerställda provtransporter och någon som sköter alla kontakter gentemot lab.