Miljötillstånd och dispenser

Miljötillstånd och dispenser

Med Callunas samlade kompetens inom miljöområdet kan vi erbjuda ett oberoende expertstöd när biologiska frågor berörs i juridiska processer såsom olika typer av miljötillstånd och dispenser. Vi stödjer våra kunder med allt från att driva hela MKB-processer och delta i samråd med myndigheter och allmänhet till rådgivning i specifika frågor och olika underlagsutredningar inom bland annat artskydd, biotopskydd, Natura 2000, strandskydd och vattenverksamhet.