MKB och miljöbedömning

MKB och miljöbedömning

Calluna utför miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och miljöbedömningar för olika typer av planer och verksamheter (strategisk och specifik miljöbedömning). Miljöbedömning är hela den process som miljöanpassar planen eller verksamheten. Under processens gång utreds olika miljöaspekter och verksamheten utformas sedan utifrån detta. Ett resultat av processen är MKB:n, den rapport som ska beskriva bedömd miljöpåverkan.

Våra MKB-specialister har erfarenhet av konsekvensbedömning inom många områden. De leder processen och arbetar med de miljöaspekter som är relevanta för uppdraget och som efterfrågas av den tillståndsgivande myndigheten. Callunas ämnesspecialister medverkar vid analyser av olika miljöaspekter för att ge kvalitetssäkrade bedömningar av betydelsefulla frågor. Calluna kan även själva utföra de flesta typer av underlagsutredningar av land- och vattenmiljöer som kan krävas för MKB:n. För utredningar utanför Callunas ämnesområden har vi etablerade samarbeten specialister som kan anlitas som underkonsulter.